Prezes: Andrzej Sypek,
Vice prezesi: Jan Nowak, Janusz Marcinów, Tomasz Zając,
Sekretarz: Roman Kobielski,
Skarbnik: Andrzej Skoludek,
Członkowie: Robert Błaszczyk, Zbigniew Bielec,
Komisja Rewizyjna: Edward Bubiłek, Ryszard Olejarz, Henryk Franik, Piotr Szołtysek, Zbigniew Klimek,
Sąd Koleżeński: Jerzy Piotrowski, Karol Becker, Robert Stach.