Prezes Zarządu Łabędzkiego Towarzystwa Sportowego "Łabędy" Pani Joanna Czekierda wraz ze Skarbnikiem Panem Grzegorzem Gałajda przypominają o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 marca 2021 roku o godzinie 16.00 w budynku na stadionie przy ulicy Fiołkowej 26.

Walne Zgromadzenie Członków to najwyższy organ w każdym stowarzyszeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mają najwyższa wagę ponieważ poddawane są pod głosowanie wszystkich aktywnych członków Stowarzyszenia.

Można zatem powiedzieć, że każdy aktywny członek Stowarzyszenia ma realny wpływ na decyzje zapadające w Stowarzyszeniu.

Walne Zgromadzenie Członków jest również jedynym momentem do oceny bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz wytoczenia kierunków rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości.

Szczegolowe zasady związane z przebiegiem Walnego Zgromadzenia Członków określa Statut naszego Stowarzyszenia.

Przypominamy natomiast, że obowiązkiem Czlonka Stowarzyszenia jest opłacanie składek członkowskich.

Przywilej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia jest natomiast zarezerwowany dla członków posiadających aktualne i opłacone legitymacje członkowskie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Nasi Sponsorzy:

 

 

 

 

 

 
Nasze logo: