Prezes: Andrzej Sypek
Vice prezesi: Edward Bubiłek, Henryk Franik
Sekretarz: Zbigniew Bielec
Skarbnik: Andrzej Skoludek