Prezes: Andrzej Sypek,
Vice prezesi: Jan Nowak, Janusz Marcinów, Tomasz Zając,
Sekretarz: Roman Kobielski,
Skarbnik: Andrzej Skoludek,
Członkowie: Henryk Franik, Zbigniew Bielec,
Komisja Rewizyjna: P. Szołtysek, D. Skwarek, J. Piotrowski, T. Bzdzon, J. Zaszewski,
Sąd Koleżeński: T. Pawlik, M. Reichelt, J. Karnes.