- Sławomir Kantor - Prezes
- Rafał Adamczyk - Wiceprezes do spraw technicznych
- Tomasz Kasprzik - Wiceprezes do spraw sportowych
- Grzegorz Gałajda - Skarbnik
- Anna Szut - Sekretarz