Prezez: Joanna Czekierda

Viceprezes: Tomasz Pawlik - d/s szkolenia

Viceprezes: Michał Wojtowicz - d/s technicznych

Skarbnik: Grzegorz Gałajda

Sekretarz - Natalia Pawlik