Prezes: Edward Bubiłek

Viceprezes: Dariusz Rakowski

Viceprezes: Dariusz Skwarek (rezygnacja marzec 2018r.)

Viceprezes:  Grzegorz Gałajda (powołanie marzec 2018r.)

Członek Zarządu: Marek Reichelt (powołanie marzec 2018r.)

Sekretarz: Piotr Caban

Skarbnik: Ireneusz Pietrasz

 

W marcu 2018 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył Viceprezes Zarządu, Pan Dariusz Skwarek. Walne Zgromadzenie Członków |ŁTS Łabędy w jego miejsce powołało Pana Grzegorza Gałajdę. Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o rozszerzeniu Zarządu o osobę Pana Marka Reichelta.