BOKSERZY STALI ŁABĘDY ROK 1956
Stoją od lewej: J Drysz, Skowronek, Galwas, Markiel, Leszek Drogosz, Hecht, Pruchnicki, Kołodziejczyk, Nowara - trener m.in. reprezentacji Meksyku.